فراخ کوشک سازان

پروژه های اجرایی فراخ کوشک سازان

. پروژه اجرایی تهراندشت

پروژه اجرایی فراخ کوشک سازان - تهراندشت

کارفرما: جناب مهندس موسوی

متراژ زمین : 400 متر

متراژ بنا : 140 متر

متراژ نما : 200 متر

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
FKS

. پروژه اجرایی شهریار

پروژه اجرایی فراخ کوشک سازان - شهریار

کارفرما: جناب مهندس شهبازی

متراژ نما : 200 متر

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
FKS

. پروژه اجرایی شهر قزوین

پروژه اجرایی فراخ کوشک سازان - آرساس قزوین

مجتمع آرساس قزوین

کارفرما: جناب مهندس مقدم

متراژ نما : 1700 متر مربع

محل پروژه: بلوار نخبگان

متریال مصرفی : فایبر سمنت 12 میل

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
FKS

. پروژه بازسازی ساختمان وزارت ورزش و جوانان

پروژه اجرایی فراخ کوشک سازان - بازسازی وزارت ورزش

بازسازی نمای ساختمان وزارت ورزش و جوانان

بازسازی نما با فایبرسمنت طرح چوب

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
FKS

. پروژه اجرایی مدرسه پسرانه ارومیه

پروژه اجرایی فراخ کوشک سازان - مدرسه ارومیه
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مدرسه پسرانه ارومیه

کارفرما: جناب مهندس بانی سعید

متراژ نما : 2800 متر مربع

مجری : فراخ کوشک سازان

متریال مصرفی : فایبر سمنت 12 میل و فایبر سمنت طرح چوب

اسکرول به بالا