فراخ کوشک سازان

پروفیل گالوانیزه

پروفیل جزئی از ملزومات نصب قطعات ساختمانی است. پروفیل‌ها انواع مختلفی از لحاظ ساختار و جنس دارند. پروفیل‌های گالوانیزه به پروفیل‌های نوع A,V,M تقسیم می‌شوند. پروفیل‌های گالوانیزه V,M جهت زیرسازی و اتصال صفحات فایبر سمنت برد بکار می روند.پروفیل گالوانیزه نوع M ضخامتی در حدود 0.7 میلی متر دارند.از این نوع پروفیل‌ها جهت زیرسازی فایبر سمنت‌ها، و در موارد اتصال دو پانل به یکدیگر ، همچنین جهت کنترل تغییرات ابعادی این صفحات سیمانی که در تغییرات فصلی و آب و هوایی به وجود می‌آید استفاده می‌شود.این پروفیل‌ها در عرض‌های 80 و 110 میلی متر تولید می شوند تا بتواند به طرق مختلف نصب و سازگاری داشته باشند.

 

 

پروفیل-های-گالوانیزه-مخصوص-فایبر-سمنت
روش نصب پروفیل M:

قسمت مرکزی این پروفیل‌ها توسط پیچ مخصوص فایبر سمنت به فاکتورهای دیگر متصل می‌شود. فایبر سمنت‌ در قسمت چپ و راست پروفیل پیچ می‌شود و در بین این صفحات سیمانی الیاف دار ورق گالوانیزه A قرار می‌گیرد. با در نظر گرفتن تغییرات ابعادی این صفحات تنها بر روی پروفیل M پیچ می‌شوند و پروفیل A آزاد می‌باشد.در نهایت استفاده از لوازم و تجهیزات مانند پروفیل M در زیرسازی و استفاده از پیچ مخصوص فایبر سمنت برد موجب افزایش مقاومت و پایداری نمای ساختمان می‌شود.

پروفیل گالوانیزه مخصوص فایبر سمنت M
پروفیل گالوانیزه مخصوص فایبر سمنت M
روش نصب پروفیل V:

در زیرسازی نمای فایبرسمنت که بصورت های مختلف مدولار و کرکره ای اجرا می شود از پروفیل V به همراه M استفاده می شود.این پروفیل را مستقیما زیر فایبر سمنت در کنارها پیچ می کنند.

پروفیل گالوانیزه مخصوص فایبر سمنت V
پروفیل گالوانیزه مخصوص فایبر سمنت V
روش نصب پروفیل A:

در محل درز بین صفحات سیمانی الیاف دار از پروفیل با مقطع A استفاده می کنند.این پروفیل را بین دو پانل سیمانی قرار می دهند.

پروفیل گالوانیزه مخصوص فایبر سمنت A
پروفیل گالوانیزه مخصوص فایبر سمنت A
پیمایش به بالا