فراخ کوشک سازان

ملزومات نصب و اجرای گچ برگ (کناف)

مصالح مورد نیاز برای نصب گچ برگ:

پانل گچی یا گچ برگ 

پروفیل نبشی L25

پروفیل UH36 

پروفیل F47 

پیچ گچ برگ

بتونه

نوار درزگیر 

ملزومات گچ برگ

پانل گچی یا گچ برگ

پروفیل نبشی L25

پروفیل UH36

پروفیل F47

پیچ گچ برگ

پیچ پانل

نوار درزگیر 

مش درزگیری فایبرگلاس

روش اجرا گچ برگ

بعد از تراز کردن  نبشی L25 را به دیوار پیچ کرده سپس  آویز که معمولا  پروفیل UH36 است را روی آن گذاشته و با پیچ کن ،پیچ را به آن پیچ کرده، بعد از آن سازه  پانل خور که هر دو  پروفیل F47  می باشد را خلاف جهت سازه باربر گذاشته  و با اتصال کلیپس که  پروفیل F47  را به F47 متصل می کند وصل می کنیم که فواصل نصب  پروفیل پانل باید طبق استاندارد باشد ( 40.50.60) سانت که  به ضخامت پانل و دهانه سقف و … بستگی دارد. سپس پانل را روی سقف توسط کمک نصاب و یا جک نگه دارنده، نگه می داریم و با دستگاه پیچ کن پانل را به پروفیل پانل خور پیچ می کنیم. سپس مرحله درز گیری شروع شده که ابتدا نوار درزگیر را روی درز قرار داده و روی آن را بتونه درزگیری کشیده و آماده نقاشی می شود.

پیمایش به بالا