پروژه های اجرایی فراخ کوشک سازان

. پروژه اجرایی تهراندشت

پروژه اجرایی فراخ کوشک سازان

کارفرما: جناب مهندس موسوی

متراژ زمین : 400 متر

متراژ بنا : 140 متر

متراژ نما : 200 متر

قبل
بعدی
FKS

. پروژه اجرایی شهریار

پروژه اجرایی شهریار

کارفرما: جناب مهندس شهبازی

متراژ نما : 200 متر

قبل
بعدی
FKS

. پروژه اجرایی شهر قزوین

پروژه-اجرایی-فایبر-سمنت-کوشک-سازان

مجتمع آرساس قزوین

کارفرما: جناب مهندس مقدم

متراژ نما : 1700 متر مربع

محل پروژه: بلوار نخبگان

متریال مصرفی : فایبر سمنت 12 میل

قبل
بعدی
FKS

. پروژه بازسازی ساختمان وزارت ورزش و جوانان

بازسازی نما با فایبرسمنت

بازسازی نمای ساختمان وزارت ورزش و جوانان

بازسازی نما با فایبرسمنت طرح چوب

قبل
بعدی
اسکرول به بالا